INITIATIEFNEMERS

 

In januari 2012 hebben Winnie de Jager en Peter Helmink, de initiatiefnemers van het eerste uur, voor het eerst hun gedachten op papier gezet. Maximale privacy in een prettige woonomgeving zelf vormgeven met je buren, was het idee.  

 

In 2016,  zo’n 4 jaar later, is de groep steeds enthousiaster geworden. De groep potentiële deelnemers is iegelmatig gewijzigd. Velen zijn met pijn in hun hart, om diverse redenen, gestopt. Velen hebben bijgedragen aan het inspirerend proces van samenwerken, samen ontwerpen, samen besluiten nemen, wat de basis heeft gelegd voor een woonomgeving waar “WAT GOEDE BUREN VOOR ELKAAR DOEN” een kans krijgt om te gaan lukken.

 

De oplevering in november 2018 besluit de fase van de bouw. 17 kavels

worden betrokken door zo'n 25 personen. We gaan van start met wonen ! 

 

 

WONEN

Wonen als buren betekent wonen voor mensen die een goede buur willen zijn.

Iedereen brengt zijn of haar levenservaring mee. Samen zoeken we naar een

goede balans tussen de eigen wensen en de wensen van onze (toekomstige)

buren. Samen zoeken naar mogelijkheden en bouwen aan onze toekomst.

Samen praten, denken, dromen en bouwen aan een plek waar je tot in lengte

van jaren plezierig en veilig kunt wonen. Op een manier waarbij een ieder zijn of haar persoonlijke wensen in vervulling kan laten gaan en waarbij een ieder zichzelf kan blijven. Bij het ontwerpen van het bouwplan hebben we de gedachte in het achterhoofd gehad:

 

 “WAT GOEDE BUREN VOOR ELKAAR DOEN”

 

In het bouwontwerp zijn 17 privé woningen/appartementen en diverse gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een woonkamer en een logie-ruimte. Beiden worden multifunctioneel ingericht. De entree is ruim en kan ook als ontvangstruimte worden gebruikt.

 

Daarnaast is er een parkachtige tuin, zowel voor als achter. Daarin is plaats voor een parkeerplaats en een berging voor een ieder. Hoe we de tuin gaan ontwerpen en inrichten is afhankelijk van wat we erin willen. Er zijn wadi's nodig om het regenwater in op te vangen.

 

BOUWEN

Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) betekent dat we met elkaar appartementen ontwikkelen en bouwen, waar we zelf in gaan wonen. We doen dit zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. In feite zijn we de projectontwikkelaar samen. We laten ons begeleiden door professionals om het beste resultaat te krijgen voor een redelijke prijs. Met architect Wilbert de Haan van Nexit Architecten is een ver uitgewerkt Voorlopig Ontwerp tot stand gekomen samen met de initiatiefgroep van potentiële deelnemers. Henk Vlemmix, van Bureau BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) begeleidt ons in het ontwikkel- en bouwproces. Denk dan aan onderwerpen als de totstandkoming van de koopovereenkomst met de gemeente Nijmegen en de raming van de VON-prijs. Dit ontwerp is door de gemeente geaccepteerd als basis voor de procedure bestemmingsplanwijziging “wonen”.

 

Bij de ontwikkeling van een project als het onze komt veel kijken. We bouwen in feite twee huizen: één huis van steen en één huis voor de mensen die er in gaan wonen.

 

HOE WERKTE DE BOUW-STICHTING?

De CPO-stichting De Getijden bestaat uit leden. De leden zijn allemaal koper van een kavel. De leden vormen het Algemeen Bestuur (AB) waarin elk lid een stem heeft. Het AB vergadert elke maand.De Stichting heeft een Dagelijks Bestuur (DB) met een belangrijk sturende rol, maar het AB is het hoogste beslissingsorgaan. Daarnaast organiseren de verschillende werkgroepen workshops over gespecialiseerde onderwerpen, zodat we ons kunnen voorbereiden op beslissingen die gaan komen.

 

We houden regelmatig getijdenborrels voor de gezelligheid en om elkaar ook van een ongedwongen en ontspannen kant te leren kennen.

 

Inmiddels is er van alle woningen en voor de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten door de bewoners een VVE opgericht. Deze stelt de servicekosten per appartement vast. de bouwstichting kan worden afgebouwd.