CPO De Getijden  genomineerd voor Architectuurprijs Nijmegen

CPO DE GETIJDEN
Project: CPO project bestaande uit herbestemming van de O.L.V. van Lourdesschool uit 1923 naar 11 appartementen en nieuwbouw van 6 grondgebonden woningen Opdrachtgever: Stichting CPO de Getijden Locatie: Veldstraat 4, Nijmegen Architectenbureau: NEXIT Architecten, Arnhem Projectarchitect: Wilbert de Haan & Marlies Raterink Ontwerp en realisatie: 2015-2018
Bij deze binnenstedelijke transformatie heeft de bouwstichting zichzelf vanaf het begin extra duurzame doelstellingen opgelegd: – Sociale duurzaamheid. Bewoners participeren niet alleen in een woningbouwproject maar ook in een buurtschap. Ze geven zelf vorm aan levensloop bestendig wonen; als particulier ‘en als gemeenschap. Het motto van de stichting luidt; ‘wat goede buren voor elkaar doen’. (zie ook www.cpodegetijden.nl) – Energetische duurzaamheid. Gasloos was de doelstelling. Voor het bestaande schoolgebouw al een hele kluif op zich. Maar in de loop van het traject zijn klimaatbestendigheid en ecologische doelstellingen toegevoegd. De opbrengst van 240 zonnepanelen wordt via een postcode roosregeling verdeeld over de bewoners. – Culturele duurzaamheid. Behoud van het schoolgebouw (geen monument; wel gemeentelijke aandachtslijst) en van monumentale bomen op het terrein is uitgangspunt gebleven. Volledige sloop en nieuwbouw was wellicht gemakkelijker geweest. – Economische duurzaamheid. Binnen het geheel zijn elf eenheden onder de NHG norm opgeleverd. Daarbij is het gelukt om een gemeenschappelijke tuin en een plein aan te leggen evenals een gemeenschappelijk appartement in het schoolgebouw.
Binnenstedelijke ontwikkelingen en historische gebouwen brengen de nodige risico’s met zich mee die tijdens dit proces ook allemaal waarheid werden. Bij het tackelen hiervan heeft de stichting de verleiding weerstaan om haar extra ambities te verlaten. Integendeel, enkele zijn tijdens het proces uitgebreidt. Zo liggen er sedumdaken op alle nieuwbouwwoningen ter bevordering van de biodiversiteit. Het regenwater wordt op het terrein opgevangen en gefi lterd in de grond teruggevoerd naar wadi’s en ondergrondse opvangbekkens. Bewoners hebben op het terrein een biologische (moes)tuin aangelegd, waarbij de oorspronkelijke monumentale bomen zijn behouden.

Foto's: Thea van den Heuvel

Uit de inzending
acn prijs.png