AGENDA

2016

05 februari         OFFICIËLE ONDERTEKENING KOOP OVEREENKOMST VELDSTRAAT 4

 

18 februari         PRESENTATIE VAN De Getijden

                               aan gemeente, wijkraad, bewoners en geïnteresseerde toekomstige deelnemers.

                               Meld u aan via het contactformulier. U ontvangt dan een uitnodiging met tijd en plaats.

 

  2 maart            INFORMATIEAVOND POTENTIËLE DEELNEMERS

                               Informatie van belang vóórdat u gaat deelnemen in de bouwstichting.                             

                               Meld u aan via het contactformulier. U ontvangt dan een uitnodiging met tijd en plaats.

 

5 én 12 maart   BEZICHTIGING VELDSTRAAT 4

                               voor potentiële deelnemers / kopers                              

                               Meld u aan via het contactformulier. U ontvangt dan een uitnodiging met tijd en plaats.

 

12 maart            DE GETIJDEN BORREL

                               voor potentiële deelnemers / kopers (aansluitend op de bezichtiging)

                               Meld u aan via het contactformulier. U ontvangt dan een uitnodiging met tijd en plaats.

 

13 maart           AANGAAN DEELNAME OVEREENKOMST & KAVEL TOEWIJZING

 

16 maart            ALGEMEEN BESTUURSVERGADERING STICHTING De Getijden

                               Voor deelnemers / kopers. Houdt de woensdag avonden alvast vrij de komende periode.

 

23 maart            WORKSHOP ENERGIE en DUURZAAMHEID

                               Voor deelnemers / kopers. Houdt de woensdag avonden alvast vrij de komende periode.

maart - december         ALGEMENE BESTUURSVERGADERINGEN EN WORKSHOPS

                               deelnemers / kopers  vergaderen twee keer in de week (woensdags) en maken gezamenlijk afspraken, over                                  VVE, tuin en binnenplein, duurzaamheid, communicatie, isolatie, etc.

December           Procedure en goedkeuring bestemmingsplan door Gemeente Nijmegen

2017

18 januari           ALGEMEEN BESTUURSVERGADERING STICHTING De Getijden

                              Vaststellen raam/koop en nadere overeenkomsten.

25 januari         ALGEMEEN BESTUURSVERGADERING STICHTING De Getijden

                               vervolg van 18 januari ( tevens getijden-borrel)

20/21 juni        OVERDRACHT BIJ DE NOTARIS

23 juni              Feest voor buurt en genodigden officiële overdrachtA

                              

23 juni - 12 juli   SLOOPWERKZAAMHEDEN DOOR GETIJDE BEWONERS ZELF

13 Juli         START SLOOP

1  aug         START BOUW

2018

19 november          oplevering 

TIJDPLAN

WAAR ZIJN WE NU

WAT STAAT ER NOG GEPLAND